Cô giáo như mẹ hiền

 • Khiếu Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng

 • Hoàng Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng

 • Vũ Thị Mậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0919937519
  • Email:
   nvb@edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng